191228 OpgaveKringdagMontferland2020 700*.pdf

 

Rabobank Clubkas Campagne

Rabobank Clubkas Campagne

171109 Rabo Clubkas 700

Kring Montferland heeft een prachtig bedrag ontvangen van de Rabobank Clubkas Campagne. Rabobank bedankt en natuurlijk ook bedankt alle Rabobankleden die op ons hebben gestemd.

Penningmeester Kring Montferland d.d. 09-11-2017