191228 OpgaveKringdagMontferland2020 700*.pdf

 

Van gildehuis naar dorpshuis

Stuurgroep wil praten met inwoners Beek en Loerbeek


Van gildehuis naar dorpshuis

171115 DG Gildehuis 1 700 Patrick Ketels, Hans Hofs, Mario Jansen en René Roes (v.l.n.r.) van de stuurgroep voor het Gildehuis St. Jan in Beek. Chiel Berndsen ontbreekt op de foto. FOTO JAN VAN DEN BRINK

Niet alleen bestemd voor een paar, maar voor iedereen. Dat is de insteek voor een ander gebruik van gildehuis St. Jan in Beek/Loerbeek.

Erik Hagelstein


Beek/Loerbeek

Gildehuis St. Jan moet een heus dorpshuis voor Beek en Loerbeek worden. Dat is de insteek van een stuurgroep met vertegenwoordigers van het St. Jans Gilde en plaatselijke verenigingen.

,,We gaan de bevolking raadplegen’’, zegt voorzitter Hans Hofs van de Stichting Dorpsraad Beek-Loerbeek. ,,Als er geen animo is, krijgt het gebouw een likje verf. Is er wel enthousiasme, dan zetten we de schouders eronder en gaat er iets moois gebeuren.’’

Het gilde (of gild, in plaatselijk dialect) bestaat sinds 1436. Het gebouw biedt onderdak aan St. Jan en diverse andere verenigingen. De locatie, pal tussen Beek en Loerbeek, is dé plek voor de kermis, het Oranjefeest en tal van andere activiteiten.

171115 DG Gildehuis T1 350

Het gebouw is verouderd en het bestuur van het gilde vindt het hoog tijd voor een renovatie. Nu de gemeente Montferland bezig is belangrijke dorpsvoorzieningen over te dragen aan de plaatselijke bevolking en daar ook geld voor over heeft, is de tijd rijp voor actie.

Patrick Ketels, Hans Hofs, Mario Jansen, René Roes en Chiel Berndsen vertegenwoordigen het gilde en het verenigingsleven. Ze vormen de stuurgroep, die de plannen vorm wil geven. ,,Het is niet de bedoeling om het gebouw te slopen, we willen de historische en karakteristieke kenmerken behouden’’, vertellen ze.

Beek en Loerbeek hebben een reputatie hoog te houden. Een nieuwe school, een sporthal, winkelvoorzieningen: de 2.500 inwoners hebben eerder de mouwen uit de handen gestoken. Zeker nu er nieuwbouw is aan de zuidkant van het dorp, is het een goed moment om actie te ondernemen.

,,We doen dit niet alleen voor de oudere inwoners, zegt voorzitter Hans Hofs van de dorpsraad. ,,Zeker voor de jongeren is het belangrijk dat er voorzieningen blijven.’’

,,Onze voetbalvelden liggen een stuk verderop’’, aldus clubvoorzitter René Roes van ’t Peeske. ,,Wat dat betreft hebben we het gildegebouw niet nodig. Maar ook voor onze leden is de leefbaarheid van ons dorp van groot belang.’’

De bedoeling is om al in januari 2018 te besluiten of de transformatie tot dorpshuis er komt. Dan moet een definitief plan worden vastgesteld, om in aanmerking te komen voor subsidies en fondsen.

De stuurgroep is hoopvol: ,,We willen bereiken dat onze dorpsgenoten denken: ‘Hier willen we bij horen’.”

 


 

Behoeftes kenbaar maken kan op ‘aftrapsessie’

171115 DG Gildehuis 2 700 Repetitie in het gildehuis St. Jan dat straks wellicht dorphuis is. FOTO JAN VAN DEN BRINK

,,Samen zorgen voor een prachtig dorpshuis.’’ Onder dat motto wordt vrijdag vanaf 20.00 uur een zogenoemde aftrapsessie gehouden in het Gildehuis St. Jan. De bedoeling is dat inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen hun behoeftes kenbaar maken. Daarbij wordt ook gemikt op het groot aantal vriendengroepen, circa dertig, dat in Beek en Loerbeek actief is. In de visie van een speciaal samengestelde stuurgroep moet het gildehuis worden omgevormd tot een dorpshuis.

171115 DG Gildehuis T2 350

Besluiten daarover moeten al op redelijk korte termijn worden genomen. Inmiddels is een fondsenwerver in de arm genomen om de mogelijkheden van financiering te onderzoeken.

De stuurgroep mikt op bijdragen van de gemeente, de provincie en fondsen die de leefbaarheid in kleine kernen willen ondersteunen.

De Gelderlander, editie Liemers d.d. 15-11-2017