191228 OpgaveKringdagMontferland2020 700*.pdf

 

Drie Verdrietkoffers voor Elver

Drie Verdrietkoffers voor Elver

171201 GSF Verdrietkoffers 1 700V

Later, dan gebruikelijk, werd op 1 december jl. officieel het cadeau overhandigd aan de Vrienden van Elver.
Afvaardigingen van de Gelderse Schutters Federatie St Hubertus, Schutterij De Eendracht en Vrienden van Elver waren bijeen gekomen om dit formeel af te ronden.

171201 GSF Verdrietkoffers 2 700V

Op 23 september 2016 organiseerde Schutterij De Eendracht in Nieuw Wehl de Gelderse Schuttersdag.
De Ridderorde van de Heilige Sebastianus wil namens de Gelderse Federatie met al haar aangesloten Schutterijen en Gilden een blijk van waardering achterlaten in het dorp waar het project zich bevindt.
Schutterij De Eendracht had te kennen gegeven dat zij Stichting Elver een warm hart toe dragen.
In samenspraak met de Vrienden van Elver en het bestuur van Schutterij De Eendracht is besloten, dat zij graag verdrietkoffers zouden willen ontvangen.
Een verdrietkoffer bevat namelijk uiteenlopende artikelen om rouwverwerking bij mensen met een verstandelijke beperking te ondersteunen.

171201 GSF Verdrietkoffers 3 700V

Tijdens de officiële opening van de Schuttersdag, in Banningshof, is na de presentatie van het project een collecte gehouden.
Deze opbrengst is door Schutterij De Eendracht aangevuld tot het benodigde bedrag.
Door de grote opbrengst, hebben zij aan de Vrienden van Elver, drie verdriet koffers mogen aanbieden.